Lượt xem: 369

Rà soát, cập nhật và lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Nho Quan kết nối đường tỉnh ĐT.479 với QL.12B được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 27/9/2021.

Ảnh: Minh họa

Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống dân sinh; tạo điều kiện hình thành, phát triển, khai thác hiệu quả các quỹ đất được quy hoạch hai bên tuyến, đáp ứng nhu cầu cứu hộ, cứu nạn vùng phân lũ, chậm lũ, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận....

Ngày 29/6, UBND tỉnh có văn bản giao UBND huyện Nho Quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung liên quan đến điểm đấu nối tuyến đường tránh Trung tâm thị trấn Nho Quan vào QL.12B theo các quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017; Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 và Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật và lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh để phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH