Lượt xem: 384

Kết luận Hội nghị làm việc của UBND tỉnh Ninh Bình với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình đảm bảo cung cấp điện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện đã và đang chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và Đồng chí Dương Quang Thành, chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên EVN, các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn EVN và các ban, đơn vị trực thuộc EVN; về phía tỉnh Ninh Bình tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo về tình hình cung ứng điện, công tác đầu tư lưới điện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh và ý kiến của Lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN thống nhất kết luận Hội nghị như sau:

1. Về nội dung di chuyển trạm biến áp 220kV Ninh Bình: Trạm biến áp 220kV Ninh Bình sẽ dừng hoạt động và di chuyển các tuyến đường đấu nối liên quan sau khi tiến hành xây dựng xong và đóng điện đưa vào sử dụng trạm 220kV Tam Điệp và trạm 220kV Gia Viễn, lộ trình thực hiện dự kiến đến năm 2025. UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng 02 trạm biến áp 220kV nêu trên và các tuyến đường dây 220kV để sớm tháo dỡ trạm biến áp 220kV Ninh Bình.

2. Về việc hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình 2: UBND tỉnh Ninh Bình bố trí nguồn kinh phí hoàn trả dứt điểm chi phí giải phóng mặt bằng nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình 2 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2022 và năm 2023 theo quy định.

3. Về công tác thỏa thuận hướng tuyến các tuyến đường dây 500kV và 220kV trên địa bàn: Tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung phối hợp, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất vị trí, hướng tuyến. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tư vấn lựa chọn phương án hướng tuyến đường dây cho phù hợp khi đi qua địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình và Nam Định, nhằm mục tiêu hạn chế tối đa ảnh hưởng các Quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong khu vực có đường dây đi qua.

4. Đối với nội dung dừng hoạt động Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình: Nhà máy được xây dựng và đi vào vận hành tổ máy số đầu tiên từ năm 1974 (đã hoạt động 48 năm) công nghệ cũ, lạc hậu, công suất nhỏ, hoạt động của Cảng và các đường dây xuất tuyến ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến trúc, quy hoạch đô thị Ninh Bình, cần có lộ trình sớm dừng hoạt động để thực hiện Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014. Trong thời gian tới Đề nghị Tập đoàn EVN không đầu tư nâng cấp Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình; xem xét, thống nhất với tỉnh Ninh Bình về phương án dừng hoạt động của nhà máy. Nghiên cứu phát triển dự án điện khí LNG hoặc dự án năng lượng công nghệ sạch ở vị trí khác trên địa bàn Ninh Bình để thay thế cho Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình khi ngừng hoạt động. 5. Đối với các dự án điện không còn phù hợp: Đề nghị EVN phối hợp với tỉnh Ninh Bình rà soát đề nghị Bộ Công Thương xem xét đưa ra khỏi Quy hoạch điện và không tiến hành triển khai thực hiện để tiết kiệm chi phí đầu tư và quỹ đất của địa phương. 

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH