Lượt xem: 527

Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương.

Thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương, góp phần tăng cường nguồn lực cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm; công tác vận động ủng hộ, tài trợ cho các Quỹ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, nhất là Quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ- TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương; Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã đề ra các hình thức vận động, tiếp nhận ủng hộ, tài trợ cho quỹ trung ương như; công tác tuyên truyền; Hình thức vận động ủng hộ, tài trợ; hình thức tiếp nhận các nguồn ủng hộ, tài trợ.

UBND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động tham gia ủng hộ, đóng góp Quỹ Trung ương.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh- truyền hình, hệ thống thông tin tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, tài trợ; tuyên truyền tôn vinh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương; tuyên truyền những hình ảnh, tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, gìn giữ trật tự, an toàn xã hội; đồng thời đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh phát động chương trình nhắn tin ủng hộ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Bình tăng cường tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tội phạm và các hoạt động nhằm kêu gọi ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh vận động các tổ chức tín dụng, ngân hàng ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân và hội viên tham gia tài trợ Quỹ Trung ương, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn phục vụ công tác xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội.

Công an tỉnh: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức hiệu quả Kế hoạch vận động ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương; triển khai các hoạt động tuyên truyền về kết quả nổi bật của lực lượng chức năng, gương người tốt, việc tốt và hiệu quả của việc sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; chỉ đạo Công an huyện, thành phố chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương; Tham mưu UBND tỉnh có Kế hoạch vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh vào thời điểm thích hợp. 

Kế hoạch số 87/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình.

An Na

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH