Lượt xem: 455

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025

Để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cải thiện thu nhập và đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tham gia chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp, xây dựng các mô hình đạt hiệu quả cao, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; phòng chống, khống chế dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ngày 26/01/2022 ,Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 138/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, hàng năm tỉnh sẽ lựa chọn từ 10 tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, phân bón, qui trình sản xuất, liên kết sản xuất, cơ giới hóa,.. đưa vào xây dựng mô hình trình diễn trên các cây, con chủ lực đặc sản của tỉnh; ưu tiên phát triển các 3 mô hình tổng hợp sản xuất gắn với bảo quản, chế biến, đóng gói và tiêu thụ, các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho khoảng 15.000 lượt người, trong đó có khoảng 720 lượt đối tượng chuyển giao. Tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; hội thảo; tổng kết, đánh giá các đối tượng cây trồng, vật nuôi, chuyên đề; đưa chương trình kết nối, hội thảo trực tuyến vào hoạt động khuyến nông. Đẩy mạnh công tác truyền thông về những mô hình, điển hình hay cần nhân rộng. Đảm bảo các thông tin về cơ chế chính sách, về chủ trương xã hội hóa trong công tác khuyến nông, về các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn tiến bộ kỹ thuật khi có biến động của thời tiết, đối với mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi,... được cập nhật, đưa tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của ngành nông nghiệp, lĩnh vực khuyến nông.

Nội dung chương trình bao gồm: Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật chuyên ngành; đào tạo giảng viên (TOT) về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, công tác tiếp cận thị trường và liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 4.0 trong sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản; công tác sản xuất và chọn giống cây trồng, vật nuôi cho các đối tượng nhận chuyển giao công nghệ; thông tin truyền thông, tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn khuyến nông, tham quan học tập, tham gia triển lãm, hội chợ nông nghiệp, xúc tiến thương mại; xây dựng và nhân rộng mô hình.

Cũng tại Quyết định, UBND tỉnh Ninh Bình đã đề ra các giải pháp thực hiện tốt Chương trình Khuyến nông tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025, bao gồm: cơ chế, chính sách; nguồn lực; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông; giải pháp về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; giải pháp về hợp tác khuyến nông.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại Quyết định 138/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình.

Cổng TTĐT tỉnh


1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH