Lượt xem: 642

Ninh Bình: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 55/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành văn bản số 47/UBND-VP6 yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố của tỉnh triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản của tỉnh đã ban hành, nhất là biện pháp 5K và đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân bảo vệ sức khoẻ cho chính mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng; chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với biến chủng mới Omicron, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tăng cường vận động, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vắc xin; hoàn thành việc tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo đúng mục tiêu của Chính phủ đề ra và UBND tỉnh đã chỉ đạo; rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin; tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vét vắc xin ngay tại nhà cho những người không thể đến nơi tiêm tập trung; bảo đảm an toàn, khoa học trong công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Quản lý, bảo vệ tối đa các nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai) đảm bảo được tiêm chủng đủ liều, được tiếp cận các dịch vụ y tế nhành nhất, tốt nhất ngay tại xã/phương/thị trấn; tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, bố trí tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn....

Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng ; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng quản lý tiêm chủng Covid-19 và cập nhật thường xuyên, chính xác về số liệu đối tượng tiêm chủng, số liệu vắc xin sử dụng; ăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, cá thể hoá trách nhiệm để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời về công tác tiêm chủng vắc xin và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 về Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh theo quy định.

Chi tiết xem tại văn bản số 47/UBND-VP6 của UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH