Lượt xem: 295

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngày 15/10/2021, Bộ Y tế có Công điện về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, trong đó yêu cầu đảm bảo tổng số liều tiêm mỗi ngày trên toàn quốc đạt ít nhất 2 triệu liều.

Theo Công điện của Bộ Y tế, đến hết 13/10, Việt Nam đã tiếp nhận, phân bổ khoảng 87 triệu liều  vắc xin Covid-19 Theo thông tin tại nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, cả nước triển khai tiêm được hơn 58 triệu liều vắc xin, còn khoảng 29 triệu liều đang tiếp tục được triển khai tiêm; từ đầu tháng 10 đến nay, trung bình mỗi ngày toàn quốc tiêm được 1,1-1,2 triệu liều.

Từ nay đến hết tháng 10, vắc xin tiếp tục được cung ứng với số lượng nhiều. Do đó, để sử dụng vắc xin nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.

Bộ Y tế đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên), đảm bảo an toàn, hiệu quả; tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, Bộ đề nghị Lãnh đạo các tỉnh tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin; tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng. Tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng; thực hiện cập nhật thường xuyên số liệu trên ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Thực hiện Công điện số1599/CD-BYT của Bộ Y tế, ngày 15/10/2021 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 711/UBND-VP6 giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công điện nêu trên đảm bảo an toàn, hiệu quả; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH