Lượt xem: 640

Ninh Bình: tổ chức rà soát, thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tại một số địa phương đã xuất hiện người “lang thang, cơ nhỡ” không có việc làm, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Việc người “lang thang, cơ nhỡ” thường xuyên di chuyển, có nguy cơ mắc và lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, thu dung người “lang thang, cơ nhỡ” trên địa bàn để xét nghiệm, phân loại, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tổ chức quản lý để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Để thực hiện Công điện số 1105/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung văn bản trên đảm bảo an toàn, hiệu quả đúng theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Thông tin chi tiết xem tại công điện số 1105/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH