Lượt xem: 95

Kim Sơn: Đảm bảo an ninh trật tự phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 361/UBND-VP7 ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bảo đảm an ninh trật tự phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19; vừa qua, UBND huyện Kim Sơn đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Trong đó, UBND huyện Kim Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, của huyện về công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; công tác phòng, chống cháy nổ và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống cháy nổ và khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng chyas, chữa cháy đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, khu cách ly tập trung...trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện nhằm hạn chế tối đa các nguyên nhân tiềm ẩn gây ra cháy nổ; đặc biệt là phòng, chống cháy nổ trong công tác bảo quản, quá trình vận chuyển và sử dụng khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn huyện.

UBND huyện Kim Sơn giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ trên địa bàn; nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian dịch Covid-19 và chủ động trong mọi tình huống. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là hành vi chống lại các lực lượng chức năng tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch Covid-19, việc quyên góp, ủng hộ của nhân dân để trục lợi và các vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với hành vi tung tin giả, xuyên tạc, không đúng sự thật trên không gian mạng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Minh Huế

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH