Lượt xem: 203

Hoa Lư: tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả và an toàn trên địa bàn huyện, vừa qua UBND huyện Hoa Lư ban hành văn bản số 1667/UBND-VHTT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND xã Ninh Hải làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân đã để xẩy ra vi phạm; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong công tác phòng chống dịch đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú và hoạt động dịch vụ du lịch.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung công văn số 822/SDL-QLDL của Sở Du lịch”; Công văn số 1485/UBND-VHTT của UBND huyện Hoa Lư… .Đồng thời có trách nhiệm gửi văn bản này đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch, kinh doanh lưu trú trên địa bàn mình quản lý để biết và thực hiện nghiêm túc. Nếu phát hiện vi phạm phải kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Phòng Văn hóa và Thông tin được UBND huyện giao chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch Covid -19 trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, nhất là kinh doanh dịch vụ lưu trú.

 Xem chi tiết văn bản số 1667/UBND-VHTT của UBND huyện Hoa Lư. 

CTV Nguyễn Mừng

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH