CÔNG DÂN HỎI, CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI

Hoạt động
  • Thêm 3.221 ca COVID-19 tại 48 tỉnh, thành phố
  • Ninh Bình đã tiêm trên 587 nghìn liều vắc xin phòng COVID-19
  • Phát huy vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội
  • Nho Quan tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID_19” trên địa bàn huyện
  • Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

Suy nghĩ về một Chính phủ liêm chính

Đất nước đang đứng trước những thách thức to lớn khi hội nhập, đòi hỏi những động thái quyết liệt từ Chính phủ nhằm loại bỏ những thói quen, cách hành xử cũ dễ làm phát sinh tiêu cực. Quyết tâm xây...