TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 65
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/BC-UBND 18/01/2022 Báo cáo Thực hiện công khai ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 304
Tải về 3
70/UBND-VP5 18/01/2022 V/v phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021
Lượt xem: 76
Tải về 2
1531/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc Công bố công khai dự toán toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lượt xem: 333
Tải về 18
1530/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc Công bố công khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2020
Lượt xem: 304
Tải về 0
120/QĐ-VPUBND 27/12/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 106
Tải về 5
1415/QĐ-UBND 22/12/2021 QĐ V/v cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
Lượt xem: 91
Tải về 1
1419/QĐ-UBND 22/12/2021 QĐ V/v cấp bổ sung ngân sách năm 2021 cho Thanh tra tỉnh để hỗ trợ công tác thanh tra
Lượt xem: 92
Tải về 1
1420/QĐ-UBND 22/12/2021 QĐ v/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho UBND huyện Kim Sơn để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 87
Tải về 0
1410/QĐ-UBND 21/12/2021 QĐ V/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho UBND huyện Kim Sơn để hỗ trợ người phải cách ly y tế
Lượt xem: 103
Tải về 0
1411/QĐ-UBND 21/12/2021 QĐ V/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho UBND huyện Yên Khánh để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 100
Tải về 1
1234567
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH