TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/TB-VP 15/11/2021 Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 236
Tải về 1
61/TB-UBND 15/11/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 09 tháng năm 2021 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 208
Tải về 2
58/KL-UBND 12/11/2021 Thông báo kết luận Hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 11/2021
Lượt xem: 230
Tải về 2
59/TB-UBND 12/11/2021 Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị thống nhất một số nội dung lập Quy hoạch phân khu xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, các khu 3-1, 3-2, 3-3 trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 226
Tải về 1
57/TB-UBND 05/11/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên năm 2021
Lượt xem: 222
Tải về 0
52/KL-UBND 11/10/2021 Kết luận Hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 10 năm 2021
Lượt xem: 104
Tải về 18
51/TB-UBND 08/10/2021 Thông báo Giờ làm việc mùa đông
Lượt xem: 111
Tải về 8
45/KL-UBND 10/09/2021 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 270
Tải về 57
391-TB/TU 30/08/2021 Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 01/9/2021
Lượt xem: 84
Tải về 0
86/TB-VPUBND 16/07/2021 TB v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Trần Song Tùng)
Lượt xem: 140
Tải về 3
123456789
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH