TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/CT-UBND 09/09/2021 Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021 - 2022
Lượt xem: 289
Tải về 14
09/CT-BYT 01/09/2021 Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19
Lượt xem: 342
Tải về 71
04/CT-UBND 15/04/2021 Chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 82
Tải về 9
12/CT-UBND 01/09/2020 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021
Lượt xem: 593
Tải về 10
07/CT-UBND 29/04/2020 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 472
Tải về 14
19/CT-TTG 24/04/2020 Chỉ Thị tiếp tục thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID
Lượt xem: 470
Tải về 28
06/CT-UBND 18/04/2020 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19
Lượt xem: 865
Tải về 8
15/CT-TTg 27/03/2020 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịc COVID-19
Lượt xem: 434
Tải về 20
03/CT-UBND 12/03/2020 Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID - 19 và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 508
Tải về 23
02/CT-UBND 03/02/2020 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 698
Tải về 13
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH