TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 340
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
90/BC-UBND 20/06/2022 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm QPAN vùng đồng bằng sông Hồng (trong lĩnh vực Công tác dân tộc)
Lượt xem: 16
Tải về 2
91/BC-UBND 20/06/2022 Báo cáo tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 16
Tải về 1
85/BC-87/BC-UBND 16/06/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Lượt xem: 12
Tải về 0
88/BC-UBND 16/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.
Lượt xem: 6
Tải về 0
85/BC-UBND 16/06/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”
Lượt xem: 38
Tải về 4
84/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ
Lượt xem: 4
Tải về 2
81/BC-UBND 13/06/2022 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 8
Tải về 2
82/BC-UBND 13/06/2022 Báo cáo công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An
Lượt xem: 6
Tải về 2
83/BC-UBND 13/06/2022 Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 5
Tải về 0
79/BC-UBND 10/06/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
Lượt xem: 5
Tải về 3
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH