Về quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 15/QĐ-STC
Ngày ban hành 09/01/2019
Ngày hiệu lực 09/01/2019
Trích yếu nội dung Về quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm 15-QD-STC_20190109030317867860 (1).pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH