Về việc công khai kết quả mua sắm TSNN theo phương thức tập trung năm 2018
Số ký hiệu văn bản 243/CV-TrT
Ngày ban hành 21/12/2018
Ngày hiệu lực 21/12/2018
Trích yếu nội dung Về việc công khai kết quả mua sắm TSNN theo phương thức tập trung năm 2018
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt Lã Hồng Thanh
Tài liệu đính kèm 17938_20181224113801879870.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH