QĐ v/v phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C, trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 1182/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày hiệu lực 29/10/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C, trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1182.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH