V/v lập Quy hoạch chung đô thị Yên Thịnh, huyện Yên Mô
Số ký hiệu văn bản 849/UBND-VP4
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày hiệu lực 29/10/2021
Trích yếu nội dung V/v lập Quy hoạch chung đô thị Yên Thịnh, huyện Yên Mô
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 849.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH