V/v rà soát, lập và điều chỉnh các quy hoạch chi tiết trong quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 794/UBND-VP4
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày hiệu lực 11/10/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát, lập và điều chỉnh các quy hoạch chi tiết trong quy hoạch phân khu khu đô thị hiện hữu trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 794.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH