V/v triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 584/UBND-VP6
Ngày ban hành 10/09/2021
Ngày hiệu lực 10/09/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 584.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH