Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021 - 2022
Số ký hiệu văn bản 13/CT-UBND
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021 - 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 13.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH