Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 01/9/2021
Số ký hiệu văn bản 391-TB/TU
Ngày ban hành 30/08/2021
Ngày hiệu lực 30/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 01/9/2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Lê Văn Cường
Tài liệu đính kèm 391-TBTU.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH