Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 7 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 341-TB/TU
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày hiệu lực 29/06/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 7 năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Lê Văn Cường
Tài liệu đính kèm 341-TBTU.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH