Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 02/2/2021
Số ký hiệu văn bản 101/TB-TU
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 02/2/2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Lê Văn Cường
Tài liệu đính kèm 101-TBTUsigned_20210202110019512510_000.00.00.A42.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH