Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 12/TB-VP
Ngày ban hành 20/10/2020
Ngày hiệu lực 20/10/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Tô Quốc Việt
Tài liệu đính kèm tb 12.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH