Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 10 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2411-TB/TU
Ngày ban hành 05/10/2020
Ngày hiệu lực 05/10/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 10 năm 2020
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2411-TBTU_202010050412028680_0000000A42_20201006091320637630.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH