Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp dân
Số ký hiệu văn bản 09/TB-VP
Ngày ban hành 15/09/2020
Ngày hiệu lực 15/09/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp dân
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nhung
Tài liệu đính kèm TB_thay_doi_nguoi_chu_tri_tiep_cong_dan_202009150327002820.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH