Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp dân
Số ký hiệu văn bản 08/TB-VP
Ngày ban hành 17/08/2020
Ngày hiệu lực 17/08/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp dân
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nhung
Tài liệu đính kèm 08_TB_-_VP_17_-_8_20200817023428192190_000.00.00.K42.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH