Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 2644-CV/TU
Ngày ban hành 29/07/2020
Ngày hiệu lực 29/07/2020
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
Tài liệu đính kèm 2644-CVTUsigned_20200729050106988980_000.00.00.A42.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH