Chỉ Thị tiếp tục thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID
Số ký hiệu văn bản 19/CT-TTG
Ngày ban hành 24/04/2020
Ngày hiệu lực 24/04/2020
Trích yếu nội dung Chỉ Thị tiếp tục thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 19_CT-TTG_24042020-signed (1).pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH