CV v.v tạm dừng tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ và lùi thời gian sinh hoạt chi bộ đảng định kỳ
Số ký hiệu văn bản 2475-CV/TU
Ngày ban hành 27/03/2020
Ngày hiệu lực 27/03/2020
Trích yếu nội dung CV v.v tạm dừng tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ và lùi thời gian sinh hoạt chi bộ đảng định kỳ
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5391_20200330105943245240_vnpt_ca_signed_20200330110051.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH