SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

- Tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp                                                                                             

112; 0229.112

- An ninh trật tự

113; 0229.113

- Báo cháy, nổ

114; 0229.114

- Hệ thống cấp cứu y tế

115; 0229.115

- Phản ánh tai nạn giao thông

02293.873.338

Khi quý khách hàng phát hiện rò rỉ đường ống, mất nước hoặc có bất kỳ yêu cầu gì xin vui lòng liên hệ những số điện thoại sau:

- Chủ tịch công ty: Ông Đinh Ngọc Vân

0916525668

- Phó giám đốc Công ty: Ông Vũ Đăng Tú

0912137269

- Phó giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Văn Hạnh

030.3500875

- Chi nhánh cấp nước thành phố Ninh Bình - Giám đốc: Ông Cao Xuân Hòa

0913562213

- Chi nhánh cấp nước thành phố Tam Điệp - Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Ưng

0912659390

- Chi nhánh cấp nước Yên Khánh - Giám đốc: Ông Trịnh Minh Tuấn

0975922204

- Chi nhánh cấp nước Yên Mô - Giám đốc: Ông Bùi Thế Tường

0912247768

- Chi nhánh cấp nước Hoa Lư - Giám đốc: Ông Trương Hiếu Sơn

0912228952

- Chi nhánh cấp nước Kim Sơn - Giám đốc: Nguyễn Văn Hạ

0303510106

- Chi nhánh cấp nước Gia Viễn - Giám đốc: Ông Đinh Ngọc Tưởng

0965189966

- Chi nhánh cấp nước Nho Quan - Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Ưng

0912659390

Sđt trợ giúp khách du lịch: Ninh Bình: 02293.886.068 (24/24h)

Sđt liên quan đến điện sinh hoạt: 19006769

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Hoa Lư:
Quản lý, điều hành: 0913.061.023 (A. Đằng)
Đồn công an Hoa Lư: 02293.620.209


Khu du lịch sinh thái Tràng An:
Quản lý điều hành: 0983.329.767 (A. Trí)
Trạm công an Tràng An: 02293.502.121
Trạm hỗ trợ khách du lịch Tràng An: 02293.886.068


Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động:
Quản lý điều hành: 0912.039.740 (A. Thành)
Trạm công an Tam Cốc: 02293.618.109
Trạm hỗ trợ khách Tam Cốc – Bích Động: 02293.886.068


Khu tâm linh núi Chùa Bái Đính:
Quản lý điều hành: 0913.391.465 (A. Thành)
Đồn công an Gia Sinh: 02293.868.709
Trạm hỗ trợ khách du lịch Bái Đính: 02293.886.068


Vườn quốc gia Cúc Phương:
Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ: 02293.848.006
Công an huyện Nho Quan: 02293.868.007
Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan: 02293.866.081


Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long:
Trạm trưởng trạm du lịch Vân Long: 0915.431.058 (A. Quang)
Công an huyện Gia Viễn: 02293.868.018
Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn: 02293.640.307


Nhà thờ đá Phát Diệm:
Phòng Văn hóa thông tin huyện Kim Sơn: 02293.725.279
Công an Thị trấn Phát Diệm: 02293.862.212
Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn: 02293.724.824


Vườn chim Thung Nham:
Giám đốc công ty: 0918.838.168 (A. Chất)
Trạm công an Tam Cốc – Bích Động: 02293.618.109
Trạm hỗ trợ khách du lịch Tam Cốc – Bích Động: 02293.886.068


Động Thiên Hà:
Giám đốc công ty: 0913.292.458 (A. Lợi)
Trạm công an Tam Cốc – Bích Động: 02293.618.109
Trạm hỗ trợ khách du lịch Tam Cốc – Bích Động: 02293.886.068